مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

گواهی امضای دیجیتال


امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با عملكردی دقیق‌تر و امن‌تر در دنیای الكترونیك دارد. وقتی روی یك سند الكترونیك (مانند سند الكترونیكی یك قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الكترونیكی، و غیره) امضای دیجیتال انجام می‌شود:


  • برخلاف امضای دستی، دیگران با استفاده از گواهی فرد می‌توانند به سادگی هویت امضاكننده سند را تشخیص دهند زیرا گواهی الكترونیكی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
  • برخلاف امضای دستی، پس از امضای دیجیتال سند، هر تغییری در محتوای سند امضاشده به سادگی قابل تشخیص است. بنابراین، امكان جعل یا تغییر اسناد غیر ممكن می‌شود. در واقع هر تغییر در سند، موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
  • برخلاف امضای دستی كه در آن فرد می‌تواند امضای خود روی سند را انكار كند، در امضای دیجیتال فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انكار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و "گواهی الكترونیكی" فرد، می‌توان به هویت امضاكننده آن پی برد.
  • برخلاف امضای دستی كه همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است. در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است. بدین‌سان، امكان جداسازی امضای دیجیتال از روی سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر ،یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر امكان‌پذیر نیست.


امضای دیجیتال در حقیقت اعتباری است که به گیرنده اطمینان می دهد محتوای دیجیتالی را از فرستنده شناخته شده دریافت کرده است.
امضاهای دیجیتال در بسیاری از جنبه ها مشابه امضاهای دستی سنتی است و طرح آن معمولاً سه الگوریتم را شامل می شود: 1. الگوریتم تولید کلید، 2. الگوریتم امضا و 3. الگوریتم شناسایی امضا. یکی از مزایای امضای دیجیتال رمزگذاری اطلاعات است که در این صورت، اطلاعات به هنگام ارسال و دریافت، به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود.
در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبدا به مقصد، دستکاری و هک شود، سرور با تشخیص خطا، به مخدوش بودن اطلاعات ارسالی پی می برد.


مزایای گواهی امضای دیجیتال


  • اعتبار
  • از آنجا که اغلب پیام های دیجیتالی شامل اطلاعاتی در مورد ماهیت ارسال یک پیام است، این اطلاعات ممکن است چندان صحت نداشته باشد. امضای دیجیتال در حقیقت به منبع پیام اعتبار می بخشد. زمانی که دارنده یک کلید خصوصی سندی را امضا می کند، به آن ارزش و اعتبار داده و سپس آن را ارسال می نماید.
  • منحصر به فرد بودن
  • گواهی امضای دیجیتال می‌تواند برای هر نوع پیامی مورداستفاده قرار بگیرد، اگر رمزنگاری‌شده باشد یا نشده باشد، دریافت‌کننده پیام به‌راحتی می‌تواند از هویت اصلی ارسال‌کننده پیام اطلاع پیدا کند. امضای دیجیتال باعث می‌شود که امضاء کننده نتواند امضاء کردن مواردی که فرستاده است را انکار کند. آن‌هم به این خاطر که امضای دیجیتال به ازای سند به همراه امضاء کننده، منحصربه‌فرد است.
  • یکپارچگی